Good Morning SMS

marathi shubh savar

❤💛💚💙💜💘
🎑🎑⛲⛲🎑🎑
💙💙!!°°°°!!अश्रू कितीही प्रामाणिक
असले तरी„„„„|| 💛💛
❤❤भूतकाळ परत आणण्याची ताकद
त्यांच्यात नसते..!!°°°°°!!💙💙
💛💛!!°°°°!!झाली चूक माफ करण्यात
मोठेपणा असतो,!!°°°°°!!💜💜
💗💗!!°°°°°!!सारख्या सारख्या चूका गिरवुन काढल्यास गोड संबंधात सुद्धा
फाटे फुटतात..!!°°°°°!!❤❤
म्हणुन
💜💜!!°°°°!!चुका एकांतात सागांव्यात
आणि
कौतुक चारचौघात करावं 💚💚
नातं जास्त टिकतं.!!°°°°°!!👫
*”Life is Very Beautiful”*
🌼🌼🌸🌸🍁🍁🌼🌼🌸🌸🍁🍁
💐🌿 *शुभ सकाळ* 🌿💐

Funny Whatsapp Videos

Funny Whatsapp GIFs