Funny Jokes

Funny Marathi Joke

कोलगेट ने दात साफ़ करा..
पेप्सोडेंट ने मजबूत करा..
क्लोज अप ने फ्रेश करा..
तरी पण जर दात पांढरे नाही झाले
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
तर
न लाजता हार्पिक चा चॅलेंज स्वीकारा.
😂😂😂😂😂

Funny Whatsapp Videos

Funny Whatsapp GIFs