Good Night SMS

‪💐☄💐☄💐☄💐☄💐 💓💓 *”आदर*” अशा लोकांचा

‪💐☄💐☄💐☄💐☄💐

💓💓 *”आदर*” अशा लोकांचा करा जे तुमच्या साठी त्यांच्या महत्वाच्या कामातून *वेळ* काढतात. आणि
*”प्रेम”* अशा लोकांवर करा ज्यांना तुमच्या शिवाय काहीही महत्वाचे वाटत नाही.

😃😃😃😃😃😃
🌹💞💓 Good Night 🌟🌹

Funny Whatsapp Videos

Funny Whatsapp GIFs