Good Night SMS

‪🎭 *माझ आयुष्य

‪🎭 *माझ आयुष्य त्या कडीपत्त्या सारख झालय.*
*जेवण बनवाताना सर्वात आधी मला कढ़ई मधे टाकतात .*
*आणि*
*जेवतांना सर्वात आधी मला ताटामधून*
*बाहेर काढतात.*

*GOOD NIGHT* 🌃🌃

Funny Whatsapp Videos

Funny Whatsapp GIFs