Good Morning SMS

‪🌺🌺

‪🌺🌺
*श्रीमंती ही वाऱ्यावर उडून जाते…*

*कायम टिकनारी गोष्ट एकच, ती म्हणजे*
*”नम्रता” “चारित्र्य” आणि “माणुसकी”…. म्हणुन….*

*पैशापेक्षा जीवाला जीव देणारी जीवाभावाची माणसं जोडा आणि जपा…*

*तीच आपली खरी संपत्ती आहे💐*

*🌺शुभ सकाळ 🌺*

Funny Whatsapp Videos

Funny Whatsapp GIFs