Good Morning SMS

‪*✍एका रुपयाच्या पतंगाच्या मागे

‪*✍एका रुपयाच्या पतंगाच्या मागे कित्येक किलोमीटर पळायचो..*

*कितीतरी ठेचा लागायच्या , जखमाही व्हायच्या..*

*ती पतंगसुद्धा आम्हाला वेड्यासारख पळवायची,आज कळतंय ती पतंग नव्हती ते एक आव्हान होतं..*

*आनंदासाठी पळावं तर लागतच कारण तो दुकानात विकत नाही मिळत.*
*कदाचित हीच आयुष्याची खरी मॅरॅथॉन आहे.*

         💐 *good morning*  💐

                   

Funny Whatsapp Videos

Funny Whatsapp GIFs