Good Morning SMS

‪यश हे सोपे, कारण

‪यश हे सोपे,
कारण ते कशाच्या तरी तुलनेत असते ..!
पण समाधान हे महाकठीण,
कारण त्याला मनाचीच परवानगी लागते..!

🍃🍃शुभ सकाळ 🍃🍃

Funny Whatsapp Videos

Funny Whatsapp GIFs