Good Morning SMS

‪*जर तुमचे विचार श्रेष्ठ

‪*जर तुमचे विचार श्रेष्ठ आणि शुद्ध असतील , तर तुमचे ह्रदय हे देखील कोणत्याही मंदिरापेक्षा कमी नाही !!!*

🌷 *शुभ सकाळ*🌷

Funny Whatsapp Videos

Funny Whatsapp GIFs