Good Morning SMS

‪*जगावे तर* *बुद्धिबळातल्या वजीरा सारखे* *कारण* *अख्या

‪*जगावे तर*
*बुद्धिबळातल्या वजीरा सारखे*
*कारण*
*अख्या खेळात समोरच्या*
*बादशहाला*
*भीती आणि दहशत हि*
*”वजीराचीच” असते,*
*राजाची नाही.*

😌Good morning😌

Funny Whatsapp Videos

Funny Whatsapp GIFs