Good Morning SMS

‪*गेलेले दिवस परत येत

‪*गेलेले दिवस परत येत नाहीत आणि येणारे दिवस कसे येणार हे सांगता येत नाही म्हणूनच आयुष्य हसत जगा 😄*
*🙏🏻😊शुभ सकाळ 😊🙏🏻*

Funny Whatsapp Videos

Funny Whatsapp GIFs