விஜய் நாய் கூட வாக்கிங் போகும்போது:
அஜித் : ஹேய் என்ன குரங்கு கூட வாக்கிங் போயிட்டு இருக்க?

விஜய் : நல்லா பாருங்க சார். இது நாய்.