ஆயிரம் ரோஜா பறித்தால் பத்து முள்ளாவது குத்தத்தான் செய்யும்.

பத்து பிகரை கரெக்ட் பண்ணினால் ஒரு பிகராவது காரித்துப்பத்தான் செய்வாள்.
அதுக்கெல்லாம் வருத்தப்பட்டுட்டிருந்தா ரோஜா கிடைக்குமா?