Funny Jokes

ब्ल्यु व्हेलच्या last step

पंखा सुरु होत नव्हता म्हणून दुरुस्त करायला स्टूल वर चढलो
तर…..

ते पाहुन बहीण ओरडली…
आई ……
दादा ब्ल्यु व्हेलच्या last step ला आलाय.
😜

Funny Whatsapp Videos

Funny Whatsapp GIFs