Funny Jokes

जन्म आणि मृत्यू

जन्म आणि मृत्यू तर देवाच्या हातात आहे…

माणसाच्या हातात काय आहे?
.
.
.
*मोबाईल* दुसरे काय असणार?😂😂😂

Funny Whatsapp Videos

Funny Whatsapp GIFs