Quotes Thoughts

‪*💞🍃💞ભૂલા* પડવાનો એકજ *ફાયદો*

‪*💞🍃💞ભૂલા* પડવાનો એકજ *ફાયદો* છે
કેટલાક
*નવા માર્ગ* નો *પરિચય* થાય છે.
♥♥♥

*અજાણ્યા* નો *સંગ* થાય છે
અને
*જાણીતા* ની *પરખ* થાય છે💞🍃💞

Funny Whatsapp Videos

Funny Whatsapp GIFs