Quotes

એકવાર કહી તો જુઓ,

એકવાર કહી તો જુઓ, કે આવતા જન્મે મળીશું,

અમે મોતને પણ ખુશી ખુશી ગળે મળીશું…😍😘☝

મોમ્સ લિટલ સ્ટાર

Funny Whatsapp Videos

Funny Whatsapp GIFs