Quotes

આતો હમણા થી અમે

આતો હમણા થી અમે #ખેલ કરવાના બંધ કરી દીધા મારા #દિકા# નહી તો અમે પણ એક મોટા #શિકારી હતા….હો દિકુ😎
મોમ્સ લિટલ સ્ટાર

Funny Whatsapp Videos

Funny Whatsapp GIFs