Marathi SMS

तुझा माझ्य

तुझा माझ्यावरील विश्वास, माझ्या जगण्याचा श्वास आहे. भरभरून मिळून सारं काही, तुझ्या एका हाकेची आस आहे….

Funny Whatsapp Videos

Funny Whatsapp GIFs